Giới thiệu về thư viện số SAMI eLibrary

 1. Tên gọi:
  • Tiếng Anh: SAMI eLibrary
  • Tiếng Việt: Thư viện số Viện Toán ứng dụng & Tin học
   (School of Applied Mathematics & Informatics)
 2. Đơn vị phụ trách:
  • Các điều hành viên và các cộng tác viên
 3. Thành phần hướng tới: 
  • Toàn bộ sinh viên Toán Tin ứng dụng nói riêng cũng như cộng đồng đam mê nghiên cứu nói chung.
 4. Mục đích:
  • Cung cấp tài liệu số hoàn toàn miễn phí.
  • Hiện đại hóa, giúp ích cho công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên.
  • Tăng tính "kế thừa" trong cả học tập và nghiên cứu khoa học.
  • Trở thành kênh tài liệu trung gian, tiện lợi giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên và sinh viên, giữa các thế hệ trước và sau của Viện Toán ứng dụng & Tin học.
  • Thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Phấn đấu tiến tới trở thành một Câu lạc bộ về học tập, nghiên cứu khoa học.
 5. Giao diện hiển thị thư viện:
  • Giai đoạn 1: sử dụng blog cá nhân để tổng hợp, lưu trữ mô tả và liên kết download các tài liệu.
  • Giai đoạn 2: sử dụng website riêng, bổ sung thêm các tính năng diễn đàn để trao đổi học tập, nghiên cứu khoa học.
 6. Lưu trữ tài liệu:
  • Online: tùy theo kinh phí sẽ lưu trữ tại các địa chỉ thông dụng trong và ngoài nước, như mediafire.com, megashare.vn, googlecode,...
  • Offline:
   • Trong máy tính cá nhân một số cộng tác viên để phục vụ việc sao chép offline qua USB số lượng lớn dữ liệu
   • Trong DVD: chủ yếu để phục vụ việc back up dữ liệu khi có sự cố xảy ra với tài liệu online. Dữ liệu sẽ được ghi ra DVD thường xuyên và kiểm tra định kì.
  • Mọi tài liệu đều được sắp xếp khoa học theo thư mục để việc tìm kiếm trở nên đơn giản nhất.
 7. Tiếp nhận tài liệu:
  • Gửi link download hoặc đính kèm qua email:
   • sami.elibrary@gmail.com
  • Liên hệ các điều hành viên, cộng tác viên:
   • Tùng Cheng:
   • Đinh Hoàng Anh:
   • ...
  • ... (Bổ sung sau)
 8. Đăng ký tham gia làm điều hành viên, cộng tác viên: Liên hệ
  • Tùng Cheng: 098.428.9131 - tungchengvn@gmail.com
  • Đinh Hoàng Anh:  0169.503.8991 - box.dota@gmail.com
Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab