Mô phỏng ngẫu nhiên

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
Mô phỏng ngẫu nhiên

Giáo trình tiếng Việt (tự sưu tầm)
Download link - Googlecode (direct)
Download link - Mediafire (preview)

Introduction to probability models
Sheldon Ross

Download link - Googlecode (direct)
Download link - Mediafire (preview)

Bài giảng Mô phỏng ngẫu nhiên
PGS.TS Trần Lộc Hùng

Download link - Googlecode (direct)
Download link - Mediafire (preview)


Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu