[Dịch] Beginning C++ game programming

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Ebook: Beginning C++ game programming

1 ebook dạy C++ từ rất căn bản, thông qua các ví dụ mang màu sắc lập trình game. Nếu như bài học căn bản khi học các ngôn ngữ lập trình là "Hello world" thì ở đây ví dụ được đem ra là "Game over" với cách làm tương tự. Ngoài ra trong sách còn có nhiều gợi ý, mẹo nhỏ có ích cho việc lập trình sau này.

Bản dịch (2 chương đầu)

Download link (bản tiếng Anh)

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab