Đơn đăng ký mở lớp MI4080, MI4341 và MI4110

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012
Download link:
MI4080 Phương pháp sai phân
MI4341 Một số phương pháp toán trong tài chính
MI4110 Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng

Thân gửi: Các em sinh viên,
Theo yêu cầu của nhiều em, Viện sẽ xem xét về việc đề nghị Phòng Đào tạo mở thêm các lớp học
i) MI4080 Phương pháp sai phân
ii) MI4341 Một số phương pháp toán trong tài chính
iii) MI4110 Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng
trong học kỳ I, năm học 2012-2013.

1) Em nào có nguyện vọng và xét mình đã đủ điều kiện để học các học phần trên thì làm đơn theo mẫu
tương ứng trong các file đính kèm. Lưu ý:
- Thay họ và tên của em vào cụm từ "TenSvien" trong tên file;
- Gửi file đăng ký cho thầy Nguyễn Cảnh Nam theo địa chỉ
namngc@gmail.com
trước 20h00, Thứ Năm, ngày 09/08/2012;
- Nộp đơn đăng ký bằng bản hardcopy có đầy đủ chữ ký về Văn phòng Viện trước
16h00, Thứ Hai, ngày 20/08/2012.

2) Sinh viên K52-K53 có nguyện vọng học
MI3110 Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ
để hoàn thành CTDT thì làm đơn xin phép học
MI4342 Kiến trúc máy tính
cùng lớp KSTN Toán Tin K54 và cũng gửi file Đơn đăng ký cho thầy Nguyễn Cảnh Nam theo địa chỉ
và thời hạn như trên.

Đề nghị lớp trưởng các lớp Toán Tin 1-2, K53 và K54 reply xác nhận đã nhận được thông báo này
và chuyển tiếp thông tin đến tất cả các bạn trong lớp.

Các em sinh viên K52 nhận được thông báo này thì chuyển tiếp cho các bạn cùng lớp để các bạn
có thể hoàn thành CTDT.

Chúc các em Học tốt và Thành công.

NGUYEN THI BACH KIM
Hanoi University of Science and Technology
School of Applied Mathematics and Informatics
No 1, Dai Co Viet Road
Hanoi, Vietnam

Comments

One Comment

RSS

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab