Đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc: 1993 - 2005

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Tuyển tập đề thi và lời giải Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993 - 2005

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu