Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và Otomat

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012
Ebook: "Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và Otomat"
Nguyễn Gia Định - ĐH Khoa học Huế

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu