Một số đồ án tốt nghiệp K50

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Tổng hợp một số đồ án tốt nghiệp K50
Cảm ơn chia sẻ từ anh Phạm Văn Duẩn TT1-K51

Download link

Mirror link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu