Giải tích hàm - Tài liệu ôn tập Không gian metric

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012
Tài liệu ôn tập Không gian metric
Lê Hoàn Hóa
(trích từ bộ tài liệu ôn thi cao học 2005)

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu