Toán rời rạc - Nguyễn Duy Phương HVCNBCVT

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012
Ebook: "Hướng dẫn học Toán rời rạc"
Nguyễn Duy Phương
- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu