Làm sao dịch chuyển núi Phú Sĩ?

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Ebook: "Làm sao dịch chuyển núi Phú Sĩ?"

Phần lớn câu đố là các câu hỏi tuyển dụng của Microsoft xuất hiện trong quyển sách "How would move mount Fuji?" của William Poundstone.

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu